Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους. Η υπόθεση του λόγου

Οι Αθηναίοι είχαν προσφέρει πολλές τιμές και προνόμια στον αρχηγό των μισθοφόρων Χαρίδημο για τις υπηρεσίες του προς την πόλη τους. Ο Αριστοκράτης ζήτησε να εγκριθεί από τη βουλή ψήφισμα, που να απονείμει και άλλα προνόμια στον Χαρίδημο. Ο Ευθυκλής πήγε τότε στον Δημοσθένη για να του γράψει αυτόν τον λόγο, ο οποίος εκφωνήθηκε το 352 π.Χ.

Ο λόγος αναφέρεται στο ψήφισμα που ζητά ο Αριστοκράτης και βάλλεται ως παράνομο. Γι’ αυτό πρέπει να απορριφθεί. Το επιχείρημα για την απόρριψη είναι ότι, αν εγκριθεί το ψήφισμα, οι αρμοδιότητες των δικαστηρίων περιορίζονται. Επίσης, δεν υπάρχει καμία βάσιμη ένδειξη ότι ο Χαρίδημος θα συνέχιζε να δρα ευεργετικά υπέρ των Αθηναίων.