ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1. Να γράψετε με συντομία το περιεχόμενο των ιστορικών όρων:

Εθνικός Διχασμός, Διαφωτισμός.

 

2. α. Τι ήταν η Φιλική Εταιρεία; Ποιος ήταν ο σκοπός της;

Αναφέρετε τον τόπο και το χρόνο ίδρυσής της, καθώς και τους πρωτεργάτες.

 

2. β. Ποιες μεθόδους δράσης υιοθέτησε η Φιλική Εταιρεία;

 

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1. Κολοκοτρώνης

α. αρχή της δεδηλωμένης

2. Παύλος Μελάς

β. διάκριση εξουσιών

3. Ελευθέριος Βενιζέλος

γ. Επίδαυρος

4. Μοντεσκιέ

δ. Κόμμα Φιλελευθέρων

5. Χ. Τρικούπης

ε. Μακεδονικός Αγώνας

6. Α΄ Εθνοσυνέλευση

στ. μάχη στα Δερβενάκια

7. Αλ. Υψηλάντης

ζ. Τροιζήνα

8. Γ΄ Εθνοσυνέλευση

η. Ιερός Λόχος

 

4. Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό (Σ) - Λάθος (Λ) σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους:

α. Οι οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ έδρασαν κατά την περίοδο της Αντίστασης

β. Ο νόμος που έμεινε γνωστός ως «Ιδιώνυμο» χρησιμοποιήθηκε για την δίωξη των βασιλικών.

γ. Στη Δίκη των «Έξι» η επαναστατική κυβέρνηση αθώωσε τους υπαίτιους της μικρασιατικής καταστροφής.

δ. Οι Επίστρατοι ήταν μια φιλοβασιλική παραστρατιωτική οργάνωση στα χρόνια του Εθνικού Διχασμού.

ε. Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος τερματίστηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου.

στ. Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε με τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία το 1939.

ζ. το κίνημα των Νεοτούρκων ξέσπασε το 1908 στη Θεσσαλονίκη.

η. Με το Σύνταγμα του 1964 θεσπιζόταν το πολίτευμα της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας.

 

5. Ποια ήταν τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου;

 

(Να απαντήσετε στις τρεις από τις πέντε ερωτήσεις)

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Αφού μελετήσετε την παρακάτω πηγή να αναφερθείτε στη συνθήκη της Λωζάννης και στη σημασία της για την Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

 

Τραγική [...] για τους άνω του ενός εκατομμυρίου έλληνες πρόσφυγες και τις περιουσίες τους, αλλά και πλέον συμφέρουσα λύση, εν όψει της κατηγορηματικής αρνήσεως της τουρκικής πλευράς να δεχθεί την επιστροφή τους, ήταν η Συμφωνία της υποχρεωτικής ανταλλαγής πληθυσμών που υπογράφτηκε στη Λωζάνη στις 30 Ιανουαρίου 1923. Το υποχρεωτικό της μετακινήσεως σήμαινε ότι πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στα οικήματα και τις γεωργικές εκτάσεις των 400.000 περίπου μουσουλμάνων, ελλήνων πολιτών, που βάσει της Συμφωνίας έπρεπε να ταξιδέψουν προς την αντίθετη κατεύθυνση˙ εξίσου τραγικά θύματα και αυτοί –που κανείς σχεδόν στην Ελλάδα δεν φαίνεται να τους θυμάται– ενός πολέμου για τον οποίον δεν έφεραν καμμία ευθύνη και στου οποίου τη διεξαγωγή δεν είχαν κανενός είδους συμμετοχή.

 

Γ. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις...», εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, δ΄ έκδοση, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, σ. 308.

 

2. Να αποτιμήσετε την εκπαιδευτική πολιτική του Καποδίστρια.

 

3. Σύμφωνα με το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι έκαναν τον Κωνσταντίνο να επιλέξει και να υποστηρίξει την πολιτική της ουδετερότητας;

 

Η κωνσταντινική «ουδετερότητα»

Η [...] πολιτική της ουδετερότητας την οποία σταθερά πρόβαλλε [ενν. ο Κωνσταντίνος] μέχρι την αποπομπή του από τις δυνάμεις της Entente το καλοκαίρι του 1917, δεν αντιστοιχούσε, βεβαίως, σε κάποια διάθεση τηρήσεως ίσων αποστάσεων από τους δύο εμπολέμους συνασπισμούς. Ήταν απλώς η φιλογερμανικότερη δυνατή πολιτική που μπορούσε να ακολουθήσει μία χώρα της οποίας η γεωγραφική θέση την καθιστούσε όμηρο των διαθέσεων του πανίσχυρου βρετανικού στόλου που κυριαρχούσε τότε στην ανατολική Μεσόγειο. Σε συνεχή τηλεγραφική επικοινωνία με τον γυναικαδελφό του γερμανού αυτοκράτορα –ερήμην ακόμη και των αντιβενιζελικών κυβερνήσεών του– είχε εξασφαλίσει την πλήρη έγκριση του Βερολίνου στο ζήτημα αυτό [...].

 

Γ. Γιανουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις...», εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, δ‘ έκδοση, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, σ. 227.

 

4. Με βάση την παρακάτω φωτογραφία να αναφέρετε τις συνθήκες ίδρυσης του ΟΗΕ, καθώς και τους σκοπούς που επιδίωκε.

 

 

 

(Να απαντήσετε στις δύο από τις τέσσερις ερωτήσεις)

 

Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα βαθμολογικά (5 Χ 4 μονάδες)

 

 

Μαλιακούδη Χρύσα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας