Η επανάσταση του 1821 (2/3), Μαρία Ευθυμίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών