Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» της 4-7-2001 με θέμα:

«Ιερόν πυρ και Ορέστεια»