Άρθρο στην εφημερίδα «Νέα Αρχή», φ. 1, Ιούλιος 2011 με θέμα:

 

«Έλλειμμα τοπικών ηγεσιών»