ΑΡΧΙΚΗ Γ΄ Γυμνασίου ΝΕ Γλώσσα 01. Αλληλεγγύη

mikros apoplous    perseus

wikisource 1    bibliotheca augustana

tlg    mythologia 1

liddell scott_lexicon    liddel scott_1

PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

«Εθελοντισμός είναι η ηθελημένη και μη αμειβόμενη δραστηριοποίηση των πολιτών για την επίτευξη κάποιων στόχων που αποβλέπουν στο καλό του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Η προσφορά εθελοντικής υπηρεσίας έχει πολλές μορφές δράσεων και όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σ’ αυτές. Πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δραστηριότητες. Μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε το 2006 έδειξε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους ισχυρίζονται ότι δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δράσεις.

Ωστόσο, 7 στους 10 δεν είναι εθελοντές και αντιμετωπίζουν φραγμούς στο να γίνουν λόγω της έλλειψης σχετικής πληροφόρησης, της πίεσης χρόνου, των ισχνών οικονομικών πηγών και ενός αισθήματος που τους καθιστά «αδύναμους» στο να γίνουν εθελοντές. Ενδεικτικά, η αρνητική εικόνα του εθελοντισμού πηγάζει από τις εποχές που ο εθελοντισμός ήταν μάλλον «ένα υποχρεωτικό καθήκον», από τις έντονες διακρίσεις που υπήρχαν μεταξύ των ανθρώπων, από την απουσία νομικής κατοχύρωσης των εθελοντικών δράσεων. Σημαντικό, τέλος, εμπόδιο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η ανεπαρκής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του εθελοντισμού.

Το 2011 θα εορταστεί η 10η επέτειος του Διεθνούς Έτους Εθελοντών των Ηνωμένων Εθνών. Το Διεθνές Έτος Εθελοντισμού 2011 έδειξε ότι, όταν δημόσια αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στους εθελοντές και στην κοινωνική τους συμβολή, οι κυβερνήσεις και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται και αναγκάζονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να ενισχύσουν τις εθελοντικές δράσεις».

 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Ποια είναι, σύμφωνα με το κείμενο, τα εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει όποιος θέλει να γίνει εθελοντής;

Μονάδες 2,5

 

2. α. Να δώσετε ένα σύντομο πλαγιότιτλο για την καθεμιά από τις παρακάτω παραγράφους:

1η και 3η

β. Να βρείτε τη δομή της 2ης παραγράφου του κειμένου.  

Μονάδες 2,5

 

3. Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες δευτερεύουσες προτάσεις ως προς το είδος τους και το συντακτικό τους ρόλο:

 

α. Μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που πραγματοποιήθηκε το 2006 έδειξε ότι 3 στους 10 Ευρωπαίους ισχυρίζονται ότι δραστηριοποιούνται σε εθελοντικές δράσεις.

 

 

β. Σημαντικό εμπόδιο αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί η ανεπαρκής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του εθελοντισμού.

 

γ. Όταν δημόσια αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στους εθελοντές και στην κοινωνική τους συμβολή, οι κυβερνήσεις και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται και αναγκάζονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, για να ενισχύσουν τις εθελοντικές δράσεις. 

Μονάδες 2,5

 

4. α. Να γράψετε από ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

επίτευξη, ισχυρίζονται.

 

β. Να γράψετε από ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

καθήκον, κοινωνική.

 

γ. στόχος, πίεση

Χρησιμοποιήστε την κάθε λέξη σε δύο δικές σας προτάσεις που να αναδεικνύουν τις διαφορετικές της σημασίες.

 

δ. Να βρείτε δύο υπώνυμα της λέξης «υπηρεσία».  

Μονάδες 2,5

 

Β. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

 

Γράψτε ένα άρθρο (200 - 250 λέξεις) στην εφημερίδα του σχολείου σας με θέμα:

Πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε ο καθένας από εμάς να εκφράσει την αλληλεγγύη του για το συνάνθρωπό του που υποφέρει, είτε αυτός βρίσκεται πολύ κοντά είτε πολύ μακριά μας;

 

Μονάδες 10

 Θεοχαρίδου Δήμητρα, Σαλικίδου Χριστιάνα, Φιλόλογοι 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας