ΑΡΧΙΚΗ Α΄ Λυκείου Ιστορία 01

mikros apoplous    perseus

wikisource 1    bibliotheca augustana

tlg    mythologia 1

liddell scott_lexicon    liddel scott_1

PDF Εκτύπωση E-mail

ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑ Α 1

 

Α1.1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (προσοχή: στη στήλη Β περισσεύουν δύο στοιχεία)

 

 

               ΣΤΗΛΗ Α                                       ΣΤΗΛΗ Β

 

       1. Κίμων                                 α. Διακυβέρνηση Αχαϊκής Συμπολιτείας

       2. Φιλοποίμην                         β. Ένοπλη εξερεύνηση

       3. Περικλής                            γ. Ίδρυση Αντιόχειας

       4. Φίλιππος                             δ. Καλλίειος ειρήνη

       5. Αλέξανδρος                        ε. Πανελλήνια ένωση

                                                      στ. Καθιέρωση θεωρικών

                                                      ζ. Μάχη Μαραθώνα

 

(Μονάδες   10)

 

Α1.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος) με βάση το περιεχόμενό τους:

 

α. Η Αθηναϊκή Συμμαχία σταδιακά μετατράπηκε σε αθηναϊκή ηγεμονία.

β. Ο ηγεμόνας κάθε μυκηναϊκού κράτους είχε πολιτική, στρατιωτική, δικαστική και συγχρόνως θρησκευτική εξουσία.

γ. Στις ελληνικές πόλεις- κράτη της αρχαϊκής εποχής το πολίτευμα που ακολούθησε αμέσως μετά τη βασιλεία ήταν η τυραννίδα.

δ. Το σπουδαιότερο δείγμα θολωτού τάφου είναι « Ο θησαυρός του Ατρέως» και βρίσκεται στις Μυκήνες.

ε. Στον Ελληνιστικό κόσμο δεν εφαρμόστηκε ενιαίο οικονομικό σύστημα.

 

(Μονάδες 15)

       ΘΕΜΑ Α2

 

 

Α2.1. α) Ποια είναι τα συστατικά στοιχεία της πόλης- κράτους από άποψη γεωγραφική και οργανωτική;

         β) Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις της πόλης- κράτους (μόνο αναφορά)

 

(Μονάδες   10)

 

Α2.2. Σε τι απέβλεπε ο θεσμός της λειτουργίας και ποιες ήταν οι σπουδαιότερες λειτουργίες; (ονομαστικά)

(Μονάδες   15)

 

ΟΜΑΔΑ Β

 

ΘΕΜΑ Β1

 

 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: α) Ποιας ιδέας εκφραστής ήταν ο Ισοκράτης; και β) ποιες ωφέλειες θα προέκυπταν από την πραγματοποίησή της;

 

« Είναι αδύνατο να εξασφαλίσουμε μια σίγουρη ειρήνη, άμα δεν πολεμήσουμε όλοι μαζί ομόφωνα τους Πέρσες αδύνατο να ομονοήσουν οι Έλληνες, προτού πειστούν και να επιζητούνε όλοι μαζί τις ωφέλειες από τον ίδιο εχθρό και να κάνουν τους πολέμους πάλι όλοι μαζί και με τον ίδιο αντίπαλο. Κι όταν γίνουν όλα αυτά και λείψει από τη μέση η φτώχεια η φοβερή, που καταστρέφει τις φιλίες και οδηγεί τους συγγενείς σε μάχες, αναστατώνει όλους τους ανθρώπους και φέρνει τους πολέμους, δεν είναι δυνατό να μην ομονοήσουμε και να μη νιώθουμε αγάπη αληθινή ο ένας για τον άλλο. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να κάνουνε το παν, για να μεταφερθεί το γρηγορότερο από δω ο πόλεμος στο χώρο της Ασίας».

(Ισοκράτη, Πανηγυρικός, 173-174, μτφρ. Σ. Μπαζάκου- Μαραγκουδάκη)

 

(Μονάδες 25)

 

ΘΕΜΑ Β2

 

 

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: α) Ποια τα αίτια της δημιουργίας των Συμπολιτειών; και β) Με βάση την πηγή να αναφερθείτε στη δράση του Άρατου.

 

Το δυνάμωμα της Αχαϊκής Συμπολιτείας

« Την Αχαϊκή Συμπολιτεία, που πιο μπροστά ήταν ασήμαντη και διασκορπισμένη σε ομάδες πόλεων, πρώτος την ανύψωσε σε περιωπή και σε δύναμη ο Άρατος, οργανώνοντάς την σσε ενιαίο συγκρότημα και δίνοντάς την πολίτευμα δημοκρατικό και ελληνόπρεπο. Αργότερα, καθώς μέσα στα νερά, όταν αρχίσουν να στέκονται λίγα και μικρά σώματα κι έπειτα με την κατεβασιά του νερού έρχονται κι άλλα, τα τελευταία βρίσκουν αντίσταση πάνω στα πρώτα και προσθέτονται σ’ αυτά αποτελώντας μια μάζα δυνατή και στερεή, έτσι συνέβηκε και στην Ελλάδα, που εκείνη την εποχή σερνόταν αδύναμη και διαλυμένη σε πολιτείες. Πρώτοι συνενώθηκαν οι Αχαιοί έπειτα, από τις γύρω πολιτείες, τις άλλες προσεταιρίστηκαν βοηθώντας τες στον απελευθερωτικό αγώνα τους κατά των τυράννων κι άλλες ειρηνικά περιλαμβάνοντάς τες στο πολιτειακό τους συγκρότημα μ’ αυτό τον τρόπο σχεδιάζανε να οργανώσουν την Πελοπόννησο σ’ ένα σώμα και σε μια ενιαία δύναμη.»

(Πλούταρχου, Φιλοποίμην, 8. Μετάφρ. Α. Λαζάρου)

(Μονάδες 25)

 

Μιμίκου Πολυξένη, Φιλόλογος 1ου ΓΕΛ Ορεστιάδας