ΑΡΧΙΚΗ Α΄ Λυκείου Ιστορία 03

mikros apoplous    perseus

wikisource 1    bibliotheca augustana

tlg    mythologia 1

liddell scott_lexicon    liddel scott_1

PDF Εκτύπωση E-mail

ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1 α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

 

1. Η τέχνη των ομηρικών χρόνων ονομάστηκε γεωμετρική

2. Τα συστατικά στοιχεία μιας πόλης ήταν απλά η πόλις ή άστυ και οι πολίτες

3. Ο Δράκων και ο Σόλων ήταν αισυμνήτες

4. Στους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς ο δωρικός ξεχωρίζει για το κιονόκρανό του, ενώ ο ιωνικός για τις μετόπες

5. Η αποικία των Θουρίων κατασκευάστηκε το 444π.Χ.

6. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξεκίνησε το 431π.Χ και τελείωσε το 411π.Χ.

7. Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε το 330μΧ.

8. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων απαγόρευε την ανεξιθρησκία

9. Οι Νεαρές είναι έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου

10. Ο ερυθρόμορφος ρυθμός είναι ρυθμός της αγγειογραφίας

 

                                                                                (μονάδες 10)

 

     β. Οι περσικοί πόλεμοι: Να αναφέρετε τις σημαντικότερες μάχες, τα πρόσωπα που διακρίθηκαν και τις χρονολογίες που πραγματοποιήθηκαν.

                                                                                (μονάδες 15)

 

 

2 α. Τι ήταν οι λειτουργίες; Ποιες ήταν οι πιο σημαντικές;

 

                                                                        (μονάδες 10)

 

β. Να γράψετε τα κύρια στοιχεία της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού.

                                                                        (μονάδες 15)

 

 ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που σας δίνετε να αναφέρετε τι γνωρίζετε για τη Δωδεκάδελτο και ποια η σημασία της για τους πολίτες της Ρώμης.

 

Η σημασία της Δωδεκάδελτου

          Έχουμε λοιπόν δύο συνέπειες: Πρώτον ο νόμος δεν παρουσιάζεται πλέον ως αμετάβλητος και αδιαφιλονίκητος τύπος. Όντας ανθρώπινο έργο, αναγνωρίζεται ότι υπόκειται σε αλλαγές. Η Δωδεκάδελτος λέει:     « Το αποτέλεσμα της τελευταίας ψηφοφορίας του λαού αποτελεί νόμο» . Είναι το πλέον σημαντικό από τα κείμενα αυτού του κώδικα που έχουν απομείνει , και αυτό που επισημαίνει καλύτερα το χαρακτήρα της μεγάλης επανάστασης που έγινε τότε στο δίκαιο. Ο νόμος δεν είναι πλέον μια ιερή παράδοση, mos, είναι ένα απλό κείμενο , lex, και εφόσον θεσπίστηκε με τη θέληση των ανθρώπων, η ίδια θέληση μπορεί να τον αλλάξει.

          Δεύτερη συνέπεια είναι η εξής: Ο νόμος που αποτελούσε προηγουμένως μέρος της θρησκείας, και ήταν κατά συνέπεια πατρική κληρονομιά των οικογενειών, έγινε στο εξής κοινό κτήμα όλων των πολιτών. Ο πληβείος απέκτησε το δικαίωμα να τον επικαλείται και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη.

                                             Fustel de Coulanges, ό.π., σ. 466-467

 

(μονάδες 25)

 

2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και την πηγή που σας δίνετε να κάνετε έναν απολογισμό των συνεπειών του Πελοποννησιακού πολέμου.

 

Συνοπτικός απολογισμός των καταστροφών του Πελοποννησιακού πολέμου.

 

Απ’ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο περσικός πόλεμος, ο οποίος τερματίστηκε με δύο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος κράτησε πάρα πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε ποτέ πάθει σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν καταστράφηκαν τόσες πολιτείες είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν ,μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε καινούριος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δε σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε σε εμφύλιους σπαραγμούς. Εκτός από αυτό πολλά από τα όσα αναφέρονται σε παλιές διηγήσεις έγιναν πιστευτά. Γιατί έγιναν πολλοί και καταστρεπτικοί σεισμοί και εκλείψεις ηλίου πολύς συχνότερες από όσες μπορούσαν να μνημονευτούν για τις παλιές εποχές. Μεγάλες ξηρασίες σημειώθηκαν σε πολλά μέρη και προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία, που προξένησε μεγάλες βλάβες και καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τον άρχισαν οι Αθηναίοι και οι Πελοποννήσιοι καταγγέλλοντας τις τριαντάχρονες σπονδές που είχαν κάνει μετά την επανάσταση της Εύβοιας. Θα εκθέσω πρώτα ποιοι ήταν οι λόγοι και οι διαφορές που οδήγησαν στον πόλεμο για να μην αναρωτιέται κανείς αργότερα για ποια αιτία οι Έλληνες περιπλέχτηκαν σε τόσο μεγάλο πόλεμο. Η πραγματική, αλλά ανομολόγητη αιτία ήταν το ότι η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβισε τους Λακεδαιμόνιους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν.

                                   Θουκυδίδης, Α,23 μετ. Αγγ. Βλάχου.

 

                                                                     (μονάδες 25)

        Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος