Άρθρο στην εφημερίδα «Γνώμη» της 4-10-2007 και στην εφημερίδα «Μεθόριος» της 3-10-2007 με θέμα:

 

«Οι εκλογές και οι αρχηγοί της ήττας»