Άρθρο στην εφημερίδα «Μεθόριος» της 24-03-2011 με θέμα:

 

«Τό δίς ἐξαμαρτεῖν …»