Ξενοφών, Ιέρων. Η υπόθεση του έργου

 

 

Ο Ιέρων Α΄ ήταν τύραννος των Συρακουσών από το 477 π.Χ. έως το 466 π.Χ. Στην αυλή του διέμεναν πολλοί επιφανείς Έλληνες, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Σιμωνίδης ο Κείος.

«Το έργο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα με θέμα την τυραννίδα. Ο ποιητής αναρωτήθηκε αν οι τύραννοι γεύονται περισσότερες ηδονές και παράλληλα θλίβονται και υποφέρουν λιγότερο από τους απλούς πολίτες. Έτσι, ο Ιέρωνας έθεσε ως βάση της σύγκρισης του τυραννικού και ιδιωτικού βίου έναν κατάλογο απολαύσεων, επιχειρώντας να δείξει ότι οι απόψεις για τον ανέφελο βίο των τυράννων αποτελούσαν απλώς προκαταλήψεις του πλήθους»1.

Παρόλο που ο Ιέρων «παραθέτει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο τύραννος δεν μπορεί να είναι περισσότερο ευτυχισμένος από τους απλούς πολίτες», ο ποιητής Σιμωνίδης «επιμένει στη θετική θεώρηση της τυραννίδας, οδηγώντας τον τύραννο σε αδιέξοδο και προτείνοντάς του τελικά να κερδίσει την αγάπη των υπηκόων του με δίκαιη και αγαθοεργή διακυβέρνηση». Υποδεικνύει δηλαδή στον τύραννο πώς η απόλυτη εξουσία του μπορεί να αποβεί ευεργετική στους υπηκόους του και να εξασφαλίσει την αγάπη τους.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

1. Νεοελληνικές Μεταφράσεις του Ανθολογίου Αττικής Πεζογραφίας, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, λήμμα Ξενοφών.