ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Ποια εποχή ονομάζεται αρχαϊκή και γιατί ονομάστηκε έτσι;

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη:

   ………………………… έδωσαν στην Χαλκιδική το όνομα της.

   ………………………… ονομάστηκε η περιοχή της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας.

   ……………………ήταν αποικία των Μεγαρέων στο Βόσπορο.

   ………………….μετέδωσε το ελληνικό αλφάβητο στους λαούς της Ιταλίας.

 

3. Ποια στοιχεία καθόριζαν την εκλογή του τόπου για την ίδρυση μιας αποικίας και

   ποιος ήταν ο ρόλος των μαντείων στον αποικισμό;

 

4. Να γράψετε ποιες ήταν οι σχέσεις αποικίας και μητρόπολης;

 

5. Ποια κατεύθυνση ακολούθησε ο β΄ ελληνικός αποικισμός στα βορειανατολικά και ποια στα δυτικά; Ποια σημερινά κράτη υπάρχουν σ’ αυτές τις περιοχές;

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Γιατί ο αποικισμός ήταν κρατική υπόθεση;

2. Σε ποιες περιοχές της Μεσογείου δεν ίδρυσαν αποικίες οι Έλληνες και γιατί;

3. Να γράψετε τα αποτελέσματα του αποικισμού στην κοινωνία.

4. α. Σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο η αιτία του αποικισμού ήταν:

       α. κοινωνική       β. οικονομική       γ. πολιτική

     (βάλτε μέσα σε κύκλο τη σωστή απάντηση)

   

Και μετά τα Τρωικά εξακολούθησαν στην Ελλάδα οι μεταναστεύσεις και οι εισβολές και η έλλειψη ησυχίας την εμπόδισε να αναπτυχθεί. Η μακρόχρονη απουσία των Ελλήνων στην Τροία προκάλεσε πολλές αναταραχές και σε πολλές πολιτείες έγιναν επαναστάσεις που ανάγκασαν πολλούς να φύγουν και να πάνε να ιδρύσουν άλλες πολιτείες. Εξήντα χρόνια μετά την άλωση της Τροίας οι Θεσσαλοί έδιωξαν από την Άρνη τους σημερινούς Βοιωτούς… Ογδόντα χρόνια μετά την άλωση της Τροίας οι Δωριείς κατάκτησαν την Πελοπόννησο. Μόνο μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα ησύχασε.

 Θουκυδίδης, Ιστορία Α΄, 12 (Μετ. Αγγ. Βλάχου)

β. … χωρίς να κάνει τίποτε άλλο από τα καθιερωμένα: με βάση αυτή την πρόταση να γράψετε ποια ήταν τα καθιερωμένα που έκαναν οι άποικοι πριν αναχωρήσουν για τη νέα τους πατρίδα.

 

( Η κάθε ερώτηση της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ βαθμολογείται με 4 μονάδες. Από την ομάδα Α΄ να επιλέξετε τρεις ερωτήσεις και από την ομάδα Β΄ δύο).

 

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας