ΟΜΑΔΑ Α΄

 

1. Το έδαφος της Αττικής ήταν φτωχό. Ποιες ήταν οι ασχολίες των Αθηναίων; Σήμερα υπάρχει σχέση ανάμεσα στο έδαφος και τις ασχολίες των κατοίκων;

 

2. Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη:

…………………έκανε την Αττική ενιαίο κράτος με έδρα την Αθήνα.

Για να θυμούνται αυτό το γεγονός οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα………………………..

προς τιμή της……………………. Οι Αθηναίοι ως προς την καταγωγή τους ήταν………………..

 

3. Ποια νέα κοινωνική τάξη δημιουργείται στην Αθήνα και τι ζητάει;

 

4. Τι ήταν το «Κυλώνειο άγος»;

 

5. Η εξέγερση του Κύλωνα τι συνέπεια είχε στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας;

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

Με βάση το παρακάτω κείμενο (σ. 51 του σχολικού σας βιβλίου) και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στις ερωτήσεις:

 

Από τους νόμους του Δράκοντα

 

Πολιτικά δικαιώματα δίνονταν σε αυτούς που είχαν τη δυνατότητα να φέρουν όπλα. Εννέα άρχοντες και ταμίες εκλέγονταν όσοι είχαν περιουσία μεγαλύτερη από δέκα μνες… Ο Άρειος Πάγος ήταν φύλακας των νόμων και έλεγχε τους άρχοντες, ώστε να κυβερνούν σύμφωνα με τους νόμους… Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα δάνεια συνάπτονταν με αντάλλαγμα την προσωπική ελευθερία και η γη ήταν στα χέρια λίγων.

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 4

 

1. Τι εννοούμε σήμερα, όταν λέμε ότι η κυβέρνηση πήρε δρακόντεια μέτρα;

 

2. Ποιοι ήταν οι εννέα άρχοντες και τι αρμοδιότητες είχε ο καθένας;

 

3. Άρειος Πάγος: Γιατί ονομάστηκε έτσι; Τι είναι σήμερα ο Άρειος Πάγος;

 

4. Ποια ήταν τα καθημερινά αιτήματα του λαού;

 

(Η κάθε ερώτηση της ομάδας Α΄ και της ομάδας Β΄ βαθμολογείται με 4 μονάδες. Από την ομάδα Α΄ να επιλέξετε τρεις ερωτήσεις και από την ομάδα Β΄ δύο)

 

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας