ΟΜΑΔΑ Α΄

 

 

1. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις που ακολουθούν με Σ, αν είναι σωστές και με Λ, αν είναι λανθασμένες.

 

α. Τις πρώτες ανασκαφές στην Ακρόπολη των Μυκηνών έκανε ο Άρθουρ Έβανς

 

β. Ο Κυκλαδικός πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά την 4η και 3η χιλιετία

 

γ. Τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας ήταν ο Κόδρος.

 

δ. Ο θησαυρός του Ατρέα ήταν ένα επιβλητικό μέγαρο.

 

ε. Η εκπαίδευση των αγοριών στη Σπάρτη άρχιζε από το 7ο έτος

 

στ. Οι Ολυμπιακοί αγώνες γινόταν κάθε χρόνο

 

ζ. Οι αποφάσεις των αμφικτιονιών ήταν σεβαστές από όλους.

 

η. Ο Θεμιστοκλής εξορίστηκε με την κατηγορία του μηδισμού

 

2. Να συσχετίσετε τις έννοιες της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Τι ήταν οι έννοιες στις υπογραμμισμένες λέξεις;

 

 

ΣΤΗΛΗ Α                                                                       ΣΤΗΛΗ Β    

 

α. είλωτες

 

β. 5 έφοροι

 

γ. επώνυμος άρχων                                                   1. αρχαία Αθήνα

 

δ. 10 στρατηγοί

 

ε. εκκλησία του δήμου

 

στ. 6 θεσμοθέτες

 

ζ. Άρειος Πάγος

 

η. Απέλλα                                                               2. αρχαία Σπάρτη

 

θ. Ηλιαία

 

ι. 2 βασιλείς

 

Είλωτες: .....................................................................................................................................

 

Ηλιαία: .......................................................................................................................................

 

3. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων:

 

α. Θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος θεωρείται ο ……………………

 

β. Οι ναοί της αρχαϊκής περιόδου χτίζονται σε δύο ρυθμούς :

1………………….......................

2 ………………………………..

 

γ. Στο Μυκηναϊκό πολιτισμό σύστημα γραφής ήταν …………………………….

 

δ. Οι κυριότερες λειτουργίες ήταν :

1 ………………………

2………………………

3 …….……………….

4………………………

 

4. Αφού λάβετε υπόψη σας το απόσπασμα που σας δίνεται και τις καινοτομίες του Κλεισθένη, να δικαιολογήσετε την άποψη ότι ο Κλεισθένης θεωρείται ο θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα.

 

Γιατί ψηφίστηκε ο νόμος του Οστρακισμού

 

Ο Κλεισθένης, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη λαϊκή δύναμη, ψήφισε και το νόμο του οστρακισμού. Ο νόμος αυτός τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας της καχυποψίας που προκαλούσαν όλοι όσοι κατείχαν ισχυρές θέσεις.(Οστρακισμός: οι Αθηναίοι πολίτες έγραφαν σε κομμάτια από όστρακο το όνομα του Αθηναίου πολίτη που ήθελαν να φύγει από την Αθήνα. Όποιος αναγραφόταν στα περισσότερα όστρακα, υποχρεωνόταν να φύγει από την πόλη).

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 22, 1-3, 4.

 

5. Τι περιελάμβανε ως προς το περιεχόμενο η περίφημη διάταξη της νομοθεσίας του Σόλωνα, γνωστή ως σεισάχθεια;

 

Από τις πέντε (5) ερωτήσεις της Α΄ ομάδας να επιλέξετε και να απαντήσετε τις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες

  

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

1. Πώς παρουσιάζεται η ζωή στην αρχαία Σπάρτη και ποιο σκοπό πιστεύετε ότι εξυπηρετούσε ο τρόπος ζωής σε αυτή; Για την απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας και το παράθεμα που ακολουθεί.

 

Η ζωή στη Σπάρτη

 

Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να πολεμήσει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες.Η χλιδή στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν αυστηρά. Η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική ζωή. Δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοούμενους ή φίλους της θεωρίας. Το χρέος όλο του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν μέσα στους νόμους της πόλης του.

J.B. Burry- Russel Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.

 

2. Αφού λάβετε υπόψη σας το απόσπασμα που σας δίνεται και τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε το ρόλο της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα και να τον συγκρίνετε με τη θέση της γυναίκας στη σημερινή εποχή.

 

Ο ρόλος της γυναίκας

 

Από τη στιγμή που οι προμήθειες μπουν στο σπίτι, πρέπει κάποιος να τις διατηρήσει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες: μέσα στο σπίτι θα μεγαλώσουν τα νεογέννητα, στο σπίτι πρέπει να παραχθεί το αλεύρι που δίνουν τα δημητριακά. Το ίδιο ισχύει και για την κατασκευή των ενδυμάτων από μαλλί. Επειδή μάλιστα όλες οι εργασίες χρειάζονται βοήθεια, και αυτές που γίνονται μέσα στο σπίτι και αυτές που γίνονται έξω, νομίζω ότι ο Θεός ανέθεσε στη φύση της γυναίκας τις εργασίες και τις φροντίδες μέσα στο σπίτι και στον άνδρα τις εξωτερικές.

Ξενοφών, Οικονομικός, VII, 21-23.

 

3. Να συγκρίνετε τη θέση των δούλων στην Αθήνα με την αντίστοιχη των ειλώτων στη Σπάρτη.

 

4. Να βάλετε τις επιγραφές στις παρακάτω εικόνες:

 

Επιγραφές

 

1. Η θεά των Όφεων

 

2. Άγαλμα κόρης

 

3. Η πύλη των λεόντων

 

4. Ο θησαυρός του Ατρέα

 380px-treasure of_atreus                                                         sel 046_j

                                                                           sel 037_j

 

Από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις της Β΄ ομάδας να επιλέξετε και να απαντήσετε στις δυο (2). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

 

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων