ΟΜΑΔΑ Α΄

 

(Από τα πέντε θέματα επιλέγετε τρία. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες)

Θέμα 1ο

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:

 

α) Οι Βέντρις και Τσάντγουικ αποκρυπτογράφησαν τη Γραμμική Α.

 

β) Η περίοδος των δεύτερων, νέων ανάκτορων (1700 -1450 π.Χ.) είναι αυτή της μεγαλύτερης ακμής του μινωικού πολιτισμού.

 

γ) Κοινά στοιχεία των ελληνικών φύλων κατά τη μυκηναϊκή εποχή ήταν η γλώσσα, η θρησκεία, η κοινωνικοπολιτική οργάνωση και οι θεσμοί.

 

δ) Στις Θερμοπύλες έπεσαν μαζί με τους 300 Σπαρτιάτες και 700 Πλαταιείς.

 

ε) Στην πόλη- κράτος ο πολίτης δεν αισθάνεται ασφαλής.

 

στ) Οι Πέρσες πίστευαν στον Αχουραμάσδα, θεό της σοφίας και της αλήθειας.

 

ζ) Στο συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) αποφασίστηκε από όλους τους Έλληνες με εξαίρεση τους Αθηναίους η εκστρατεία εναντίον των Περσών υπό την αρχηγία του Αλέξανδρου.

 

η) Η Τριακονταετής Ειρήνη (446 π.Χ.) εξομαλύνει τις σχέσεις της Σπάρτης με τη Θήβα.

 

Θέμα 2ο

Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

 

i. Το κράτος της Αιγύπτου ίδρυσε ο:

α) Πτολεμαίος

β) Σέλευκος

γ) Φίλιππος Αρριδαίος

δ) Φιλέταιρος

 

ii. Γιορτή αφιερωμένη στη θεά Δήμητρα και στην κόρη της Περσεφόνη είναι:

α) Τα Ανθεστήρια

β) Τα Μεγάλα ή «εν άστει» Διονύσια

γ) Τα Ελευσίνια

δ) Τα Παναθήναια

iii. Η δεύτερη σύγκρουση ανάμεσα στο στρατό του Αλεξάνδρου και τους Πέρσες έγινε:

α) Στον Ινδό ποταμό

β) Στα Γαυγάμηλα

γ) Στον Γρανικό ποταμό

δ) Στην Ισσό

iv. Η μάχη που σήμανε την κυριαρχία των Μακεδόνων και το μαρασμό των πόλεων του ελληνικού νότου ήταν:

α) Της Μαντίνειας

β) Της Χαιρώνειας

γ) Των Λεύκτρων

δ) Των Πλαταιών

Β. Να συνδέσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με αυτό που ταιριάζει στη στήλη Β (περισσεύουν 2 στοιχεία στη στήλη Β).

Α ΣΤΗΛΗ

Β ΣΤΗΛΗ

1) Κνίδος

Α) Κλεόμβροτος

2) Αμφίπολη

Β) Λύσανδρος

3) Ναυμαχία Σαλαμίνας

Γ) Κόνων

4) Λεύκτρα

Δ) Κλέων

5) Θερμοπύλες

6) Αιγός ποταμοί

Θέμα 3ο

 

α. Περιγράψτε περιληπτικά τη μάχη του Μαραθώνα.

 

β. Ποια είναι η σημασία της ελληνικής νίκης εναντίον των Περσών;

Θέμα 4ο

Με ποια αφορμή (πρόφαση) αποφασίστηκε η εκστρατεία στη Σικελία (415-413 π.Χ.) και ποια ήταν η έκβασή της για τους Αθηναίους;

Θέμα 5ο

 

α. Ποια είναι η μεγαλύτερη προσφορά του Αλέξανδρου στον πολιτισμό;

 

β. Για ποιο λόγο ο βασιλιάς Αλέξανδρος έμεινε γνωστός στην ιστορία ως «Μέγας»;

 

ΟΜΑΔΑ Β΄

 

(Από τα τέσσερα θέματα επιλέγετε δύο. Κάθε θέμα βαθμολογείται με 4 μονάδες)

Θέμα 1ο

Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στην κοινωνική τάξη των μετοίκων και τις υποχρεώσεις που είχαν απέναντι στο αθηναϊκό κράτος.  

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΙΚΩΝ

Πρέπει να υπάρχει ειδική μέριμνα για τους μετοίκους, γιατί η πρόσοδος αυτή μου φαίνεται πως καταλέγεται στις καλύτερες, επειδή οι μέτοικοι συντηρούνται οι ίδιοι και προσφέρουν πολλές ωφέλειες στην πόλη, χωρίς να παίρνουν μισθό, αντίθετα καταβάλλουν το μετοίκιον. Νομίζω πως επαρκής μέριμνα είναι τούτη, να αφαιρέσουμε όσα, χωρίς να ωφελούν καθόλου την πόλη, δίνουν την εντύπωση πως ντροπιάζουν τους μετοίκους.

Ξενοφών, Πόροι, II, 1 (μετ. Α.  Παπαγεωργίου)

 

 

Θέμα 2ο.

Με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στο χαρακτήρα του Κίμωνα και στην περίοδο της ηγεσίας του στην Αθήνα , αφού τονίσετε τα κύρια σημεία του πολιτικού του σχεδιασμού.

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ

Γιατί ο Κίμων, όντας πλούσιος, και τις λειτουργίες που του επέβαλλε η Πολιτεία τις εκτελούσε με λαμπρό τρόπο και πολλούς από τους συνδημότες του τους συντηρούσε ξοδεύοντας από τη δική του περιουσία. Γιατί κάθε πολίτης που καταγόταν από το  δήμο των Λακιαδών μπορούσε, αν ήθελε, να πηγαίνει καθημερινά στο σπίτι του Κίμωνα και να προμηθεύεται ό,τι του ήταν αναγκαίο για να συντηρηθεί. Ακόμη και οι κήποι του ήταν άφρακτοι, για να παίρνει ο καθένας όσα φρούτα ήθελε. 

Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, ΧΧVII, 3 (μετ. Β.Σ.)

 

Θέμα 3ο

Να αξιολογήσετε τις συνέπειες των Περσικών πολέμων και του Πελοποννησιακού πολέμου για την Ελλάδα.

 

 

Θέμα 4ο

Με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στη συμβολή των δύο ανδρών, του Πελοπίδα και του Επαμεινώνδα, στο μεγαλείο της Θήβας.

ΟΙ ΔΥΟ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗ ΘΗΒΑ

Ήσαν κι οι δυο τους το ίδιο πλασμένοι για την κάθε αρετή, με τη διαφορά πως ο Πελοπίδας έβρισκε μεγαλύτερη ευχαρίστηση στη γυμναστική, ενώ ο Επαμεινώνδας στη μάθηση και τις ώρες που ξαδειάζανε, τις διαθέτανε, ο πρώτος συχνάζοντας στις παλαίστρες και στα κυνήγια, ενώ ο άλλος ακούοντας κάτι και  φιλοσοφώντας. Από τα πολλά και καλά φυσικά που είχαν κι οι δυο τους, τέτοια που να οδηγούν στη δόξα, κανένα δε θεωρούν, όσοι έχουν μυαλό, σπουδαιότερο από το ότι μέσα σε τόσους αγώνες και σε τόσες στρατιωτικές και πολιτικές ηγεσίες διαφύλαξαν μεταξύ τους απ’ αρχής μέχρι τέλους σταθερά μιαν απείραχτη αγάπη και φιλία.

 Πλούταρχος, Πελοπίδας, IV, (μετ. Α. Λαζάρου)

 

Σπυροπούλου Μαρία, Φιλόλογος