Α΄. Κείμενο: Πουλάκι, Ιωάννης Βηλαράς

 

Πουλάκι ξένο,

ξενιτεμένο,

πουλί χαμένο,

πού να σταθώ;

Πού να καθήσω,

να ξενυχτήσω,

να μη χαθώ;

Βραδιάζ’ η μέρα,

σκοτάδι παίρνει,

και δίχως ταίρι,

πού να σταθώ;

Πού να φωλιάσω,

σε ξένο δάσο

να μη χαθώ;

Η μέρα φεύγει.

Η νύχτα βιάζει

να ησυχάζη

κάθε πουλί.

Εγώ στενάζω,

το ταίρι κράζω,

ξένο πουλί.

Κοιτάζω τ’ άλλα

πουλιά ζευγάρι

αυτήν την χάρη

δεν έχω πλιά.

Νύχτα με δέρει

με δίχως ταίρι,

χωρίς φωλιά.

Γυρίζω νά ’βρω

πού να καθήσω

να ξενυχτήσω

καν μοναχό.

Κάθε κλαράκι

βαστάει πουλάκι

ζευγαρωτό

Δεν με γνωρίζουν,

κι εδώ με διώχνουν,

και κει μ’ αμπώχνουν

Πού να σταθώ;

Αχ, πώς να γένω,

πού να πηγαίνω,

να μη χαθώ;

Λυγάν οι κλάδοι,

τα φύλλα σειούνται,

γλυκοτσιμπιούνται

τ’ άλλα πουλιά.

Κι εγώ το ξένο,

το πικραμένο,

χωρίς φωλιά.

Από ’να σ’ άλλο

πετάω δενδράκι,

να βρω κλαράκι

για να σταθώ,

για ν’ ακουμπήσω

να ξενυχτήσω,

να μη χαθώ.

Απορριμμένο

σε άγρι’ αγκάθια,

πικρά μου πάθια

και ξενιτιές,

θρηνώντας μένω,

κι εκεί διαβαίνω

κακές νυχτιές.

 

Β΄. Ερωτήσεις

 

 

1. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο το ποίημα;

 

 

2. Ποιο είναι το μέτρο και ποιος ο στίχος του ποιήματος;

 

 

3. Ο ποιητής αντί να βάλει έναν ξενιτεμένο να μιλήσει, βάζει ένα πουλάκι. Πώς λέγεται αυτή η τεχνική; Πού αλλού τη συναντούμε;

 

 

4. Ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ξενιτεμένος; Να το εντοπίσετε σε τρεις στροφές.

 

(Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 05 μονάδες)

 

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας