ΚΕΙΜΕΝΟ: Λέων Τολστόι, « Ο παππούς και το εγγονάκι»

 

 

          Ο παππούς είχε γεράσει πολύ. Τα πόδια του δεν τον πήγαιναν, τα μάτια του δεν έβλεπαν, τ’ αυτιά του δεν άκουγαν. Δόντια δεν είχε. Κι όταν έτρωγε, του χυνόταν το φαγητό. Ο γιος του και η νύφη του δεν τον έβαζαν πια μαζί τους στο τραπέζι, αλλά του έδιναν να φάει πάνω στη μεγάλη χτιστή χωριάτικη θερμάστρα όπου πλάγιαζε.

          Κάποτε που του βάλανε να φάει στο πήλινο πιάτο, του ξέφυγε από τα χέρια, έπεσε κι έσπασε. Η νύφη του άρχισε τότε να τον μαλώνει πως όλα τα χαλάει στο σπίτι και σπάει τα πιάτα. Τέλος του είπε πως αποδώ και πέρα θα του έδιναν να τρώει στην ξύλινη γαβάθα. Ο παππούς αναστέναξε μόνο και δεν είπε τίποτα.

          Μια μέρα ο άντρας με τη γυναίκα του παρακολουθούσαν που ο γιος τους μαστόρευε κάτι σκαλίζοντας ένα μικρό κούτσουρο. Ο πατέρας λοιπόν τον ρώτησε:

          « Τι φτιάχνεις εκεί, Μίσα;»

          Κι ο Μίσα απαντά:

          « Φτιάχνω μια μεγάλη γαβάθα, πατερούλη. Όταν εσύ κι η μάνα μου γεράσετε θα σας ταϊζω σ’ αυτήν τη γαβάθα».

          Ο άντρας κι η γυναίκα του κοιτάχτηκαν και δάκρυσαν. Νιώσανε ντροπή που είχαν προσβάλει τον παππού. Κι από τότε τον βάλανε να τρώει στο τραπέζι και τον πρόσεχαν όπως πρέπει.

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. α. Πώς φέρονται οι γονείς του Μίσα στον παππού και πώς αντιδρά εκείνος;

                                                                              (μονάδες 2,5)

  

β. Ποιο γεγονός έκανε τους γονείς του Μίσα να αλλάξουν τη στάση τους απέναντι στον παππού;

                                                                               (μονάδες 2,5)

 

2.α. Να χωρίσετε το κείμενο σε ενότητες και να δώσετε πλαγιότιτλους.

                                                                          (μονάδες 2,5)

  

β. Να βρείτε στο κείμενο ένα σημείο που υπάρχει αφήγηση και ένα στο οποίο υπάρχει διάλογος.

                                                                          (μονάδες 2,5)

 

3. α. Να χαρακτηρίσετε τη γλώσσα του κειμένου.

                                                                      (μονάδα 1)

  

β. Να βρείτε μέσα στο κείμενο ένα ασύνδετο και μια εικόνα.

                                                                     (μονάδες 4)

 

4. α. Να χαρακτηρίσετε το Μίσα και τους γονείς του.

                                                                        (μονάδες 2,5)

 

β. Πώς φέρονται σήμερα οι νέοι στους ηλικιωμένους; Μοιάζει η συμπεριφορά τους με των γονιών του Μίσα;

                                                                          (μονάδες 2,5)

 

Μηλιάδου Αλεξάνδρα, Φιλόλογος Λ.Τ. Μεταξάδων