Α΄. Κείμενο: 17η του Νοέμβρη 1973, Κύπρος Χρυσάνθης.

 

 

Πέρα στην πλατιά λεωφόρο

με τα γυμνά δέντρα,

τα φυλλώματα,

προβάλλουν τώρα οι χώροι αδειανοί.

Λιγοστά είναι τα βήματα,

ξέπνοοι οι λογής ήχοι,

αραιοί.

Στάζει τ’ αγιάζι μέσα μας.

Συχάζει η τυραγνοπατημένη πόλη,

η βουερή.

Πέρα απ’ τη μακρινή λεωφόρο

με τα γυμνά δέντρα,

τα φυλλώματα,

πεθαίνει η νύχτα, η φονική.

Αλυχτούνε οι θεριεμένοι σκύλοι

στα περάσματα, όξω απ’ τις κλειστές πόρτες,

καθώς στους τοίχους πληθαίνουν οι σκιές

κι απλώνονται τα γράμματα,

αιμάτινα, θαμπωτικά:

«για τον αγώνα και τη λευτεριά»

«για την πολύπαθη πατρίδα»!

Πίσω απ’ τις μανταλωμένες πόρτες,

βαριανασαίνουν οι καρδιές

π’ ανασηκώσαν τη μεγάλη μέρα!

Ω, Θε μου, κάμε πριν χαράξει

ν’ αστράψουν οι ουρανοί,

χρυσό φως ολούθε ν’ απλωθεί

κάμε, Μεγαλοδύναμε, να ξεχυθεί

ποτάμι ξέφρενο η πνοή,

να λυτρωθεί, η τυραγνοπατημένη πόλη!

 

Β΄. Ερωτήσεις

 

1. α. Να χωρίσετε το κείμενο σε τρεις ενότητες και να δώσετε έναν τίτλο για την καθεμιά.                                                                                                              

(3 μονάδες)

 

β. «λιγοστά βήματα»: Τι σχήμα λόγου έχουμε σ’ αυτόν τον στίχο; Να αναφέρετε ένα παράδειγμα.

(2 μονάδες)

 

2. «η νύχτα η φονική» Να δώσετε την σημασία αυτής της φράσης.

(Πότε, πού, πώς,ποιους και γιατί τους σκότωσαν). 

(5 μονάδες)

 

3. «τυραγνοπατημένη πόλη»: Γιατί οι πολίτες καταπιέζονται σε ένα τυραννικό δικτατορικό καθεστώς; (Γράψτε πέντε λόγους)                                                 

(5 μονάδες)

 

4. α. Να γράψετε τι ευχή κάνει ο ποιητής και αν τελικά πραγματοποιείται      

(2 μονάδες)

 

β. Να βρείτε τρία διαφορετικά εκφραστικά μέσα, με τα οποία δίνεται η ευχή.

(3 μονάδες)

 

 

 Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας