ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Το βιβλίο είναι ένας φίλος καλός, αγαπητός, πιστός, παντοτινός, που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ. Όμως, παρά την ανεκτίμητη προσφορά του, δεν έχει στην εποχή μας την ανάλογη ανταπόκριση στο κοινό. Ο αριθμός των αναγνωστών μειώνεται και η αγορά του βιβλίου διέρχεται κρίση.

Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι τόσο αναγνώστης, όσο είναι θεατής. Προτιμά να παρακολουθεί τηλεοπτικές εκπομπές παρά να διαβάζει βιβλία. Η παρακολούθηση τηλεοπτικών εκπομπών είναι πολύ πιο εύκολη και άνετη σε σχέση με τη μελέτη βιβλίων, η οποία απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, στοχασμό και πνευματική καλλιέργεια. Επιπλέον, οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής υποχρεώνουν τον άνθρωπο να εργάζεται πολλές ώρες την ημέρα και κοπιαστικά, για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις πραγματικές ή εικονικές ανάγκες του. «Πού καιρός για διάβασμα!». Αλλά κι αν ακόμη έχει στη διάθεσή του ελεύθερο χρόνο, προτιμά να τον διαθέτει σε άλλου είδους διασκεδάσεις. Τα τυχερά παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η διασκέδαση σε νυχτερινά κέντρα μουσικής και χορού, τα ψώνια, οι εκδρομές, ο κινηματογράφος, το θέατρο και οι διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις προσελκύουν το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώπου.

Είναι ανάγκη να υποστηριχθεί το βιβλίο. Αυτό μπορεί να γίνει με την κατάλληλη προβολή του, είτε από την τηλεόραση και τον τύπο είτε με εκθέσεις βιβλίου. Ιδιαίτερη συμβολή, για να επανακτήσει το βιβλίο τη θέση που πρέπει να έχει στη ζωή μας, μπορούν να έχουν η οικογένεια και το σχολείο, εάν εμπνεύσουν στο παιδί την αγάπη γι’ αυτό και το εθίσουν στη μελέτη του.

 

Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

1. Για ποιους λόγους, σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ασχολείται με την ανάγνωση βιβλίων; Να απαντήσετε με 50-60 περίπου λέξεις.

2,5 μονάδες

 

2. α. Να δώσετε ένα σύντομο πλαγιότιτλο στις παραγράφους του κειμένου.

         1,5 μονάδες

 

β. Να βρείτε τα δομικά μέρη της τρίτης παραγράφου.

1 μονάδα

 

3. α. Στην πρώτη παράγραφο να βρείτε το ασύνδετο σχήμα, μία κύρια και μία δευτερεύουσα πρόταση.

1,5 μονάδες

 

β. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις που υπογραμμίζονται στη δεύτερη παράγραφο: Ο σύγχρονος, άνθρωπος, αναγνώστης, βιβλία.

    

1 μονάδα

 

4. α. Να βρείτε από ένα συνώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: υποχρεώνουν, εικονικές.

0,5 μονάδα

 

β. Να βρείτε από ένα αντώνυμο για τις παρακάτω λέξεις: ελεύθερο, ενδιαφέρον.

0.5 μονάδα

 

γ. Να βρείτε το πρώτο και δεύτερο συνθετικό των παρακάτω λέξεων: αυτοσυγκέντρωση, σύγχρονης, διαθέτει.

1,5 μονάδες

 

* Όλες οι λέξεις που δίνονται στην άσκηση 4 βρίσκονται στη δεύτερη παράγραφο.

 

 

Β΄. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

 

Σ’ ένα γράμμα που θα στείλεις σ’ ένα φίλο ή μια φίλη σου να γράψεις σε 2-3 παραγράφους για ένα λογοτεχνικό βιβλίο που διάβασες. (Ποιο βιβλίο διάβασες, ποιο ήταν το θέμα του και τι σου πρόσφερε η μελέτη αυτού του βιβλίου).

10 μονάδες

 

Βαρσαμίδου Ιωάννα, Φιλόλογος 1ου Γυμνασίου Ορεστιάδας