Τρόπος εξέτασης του αδίδακτου κειμένου των Αρχαίων Ελληνικών από το έτος 2020

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ΑΔΙΔΑΚΤΟ

(Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ 251/182992/Α5/22-11-2019 του ΥΠΘ, βάσει του Ν. 4610/2019, ΦΕΚ Α΄ αριθμ. 70, 7.5.2019)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ

Αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 12 - 20 στίχων στερεότυπης έκδοσης με νοηματική συνοχή. Στο αδίδακτο κείμενο προτάσσεται σύντομο σχετικό εισαγωγικό σημείωμα, μέσω του οποίου δίνονται εξωκειμενικές πληροφορίες απαραίτητες για την κατανόηση του κειμένου.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά μέρος του κειμένου από τέσσερις έως έξι στίχους.

Μονάδες 10

 

2. Να απαντήσουν σε μια ερώτηση κατανόησης που αναφέρεται στον νοηματικό άξονα του

κειμένου.

Μονάδες 10

 

3. Ερώτηση γραμματικής με δυνατότητα να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα

Μονάδες 10

 

4. Ερώτηση συντακτικού (π.χ. αναγνώριση λέξεων/φράσεων/προτάσεων/άλλων δομικών στοιχείων του κειμένου, μετασχηματισμός μέρους του κειμένου ως προς τη δομολειτουργική του διάσταση), η οποία μπορεί να επιμερίζεται σε δύο υπο-ερωτήματα.

Μονάδες 10