Κείμενο: Ξενοφών, Ελληνικά, Βιβλίο Ε΄, Κεφ. 2, 30-32

 

Γ1. (Ο Λεοντιάδης) αφού ήλθε, είπε τα εξής: Άνδρες, επειδή οι Λακεδαιμόνιοι κατέχουν την ακρόπολη, καθόλου μην στεναχωριέστε. Γιατί, λένε ότι δεν ήλθαν ως εχθροί σε κανέναν, ο οποίος δεν επιθυμεί πόλεμο. Εγώ όμως επειδή ο νόμος προστάζει να μπορεί ο πολέμαρχος να συλλαμβάνει, εάν κάποιος δίνει την εντύπωση ότι κάνει άξια για θάνατο, συλλαμβάνω αυτόν εδώ τον Ισμηνία, επειδή, κατά τη γνώμη μου, παρακινεί σε πόλεμο. Και εσείς οι λοχαγοί και αυτοί που έχετε ταχθεί με αυτούς σηκωθείτε και, αφού συλλάβετε, μεταφέρετε αυτόν εκεί όπου έχει συμφωνηθεί (ειπωθεί).

 

Γ2. Οι Θηβαίοι που κατέφυγαν στην Αθήνα ήταν οι οπαδοί ή οι φίλα προσκείμενοι στην παράταξη του Ισμηνία και του Ανδροκλείδη (δηλαδή οι Δημοκρατικοί). Στην αρχή κατέφυγαν ή έξω από την πόλη των Θηβών ή στα σπίτια τους. Στη συνέχεια όμως, όταν πληροφορήθηκαν τον εγκλεισμό του Ισμηνία στη φυλακή, τότε κατέφυγαν στην Αθήνα, η οποία είχε δημοκρατικό πολίτευμα.

 

Γ3. α. ἀκροπόλεσι, οὗτινος, (ὦ) νόμε, ἀξιώτερα, ταύταις

 

Γ3. β. ἐλθέ, κατασχέτω, ἔφησθα (ἔφης), ἐρῶμεν, ποίει

 

Γ4. α. ἐλθὼν: Επιρρηματική, χρονική μετοχή (συνημμένη)

οὐδενὶ: δοτική αντικειμενική στο πολέμιοι

πολέμου: αντικείμενο του ρήματος ἐρᾷ

ἐξεῖναι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο της μετοχής κελεύοντος

ὑμεῖς: υποκείμενο των ρημάτων ἀνίστασθε και ἀπαγάγετε

 

Γ4. β. «Ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες, Λακεδαιμόνιοι κατέχουσι τὴν ἀκρόπολιν».

Είναι δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση, αιτιολογική. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί εξαρτάται από ρήμα ψυχικού πάθους (ἀθυμεῖτε). Εκφέρεται με οριστική.