ΚΕΙΜΕΝΟ: Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Βιβλίο Β΄, Κεφ. 12, 1-4

 

Γ1. Αυτοί (οι Αθηναίοι) όμως δεν τον δέχθηκαν στην πόλη ούτε στην Εκκλησία του Δήμου. Γιατί, προηγουμένως είχε επικρατήσει (είχε ψηφιστεί) πρόταση του Περικλή να μην γίνει δεκτός κήρυκας και πρεσβεία των Λακεδαιμονίων, από την στιγμή που αυτοί είχαν αρχίσει την εκστρατεία. Έδιωξαν, λοιπόν, αυτόν πριν τον ακούσουν και τον διέταξαν να είναι, αυθημερόν, έξω από τα σύνορα (της Αττικής) και στο εξής, εάν θέλουν κάτι, να στέλνουν πρεσβεία, μόνον αν αποχωρήσουν στα δικά τους εδάφη.

 

Γ2. Εκτίμησε ότι θα ξεκινήσει ένας πόλεμος μεταξύ των δύο πόλεων, ο οποίος θα ήταν καταστρεπτικός για όλους τους Έλληνες.  

 

Γ3. α. τοῖς ξυλλόγοις

(ὦ) ἄνερ

μάλα - μάλιστα

νενικηκυίαις

τοῦδε

 

Γ3. β. εἰπέ

ἑώρας

προσεδέξω

εἴησαν ή εἶεν

ἀφῖκται

 

Γ4. α. Περικλέους: Γενική κτητική στο γνώμη

κήρυκα: Αντικείμενο στο μὴ προσδέχεσθαι

ἐκτὸς ὅρων: Εμπρόθετος προσδιορισμός που δηλώνει τόπο

ὄντας: Κατηγορηματική μετοχή

διαλύσεσθαι: Τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο του ἔμελλε (ταυτοπροσωπία)

 

Γ4. β. εἰπὼν: Χρονική (συνημμένη)

διαλύσας: Χρονική (συνημμένη)

ὁρῶντες: Τροπική (ή χρονική) (συνημμένη)

ἐξεστρατευμένων: Χρονικοϋποθετική (γενική απόλυτη)

ἀναχωρήσαντας: Χρονικοϋποθετική (συνημμένη)

(τοσόνδε) εἰπὼν: Χρονική ή τροπική (συνημμένη)