Βιβλία για το αδίδακτο κείμενο

Τα αδίδακτα κείμενα προέρχονται και τίθενται στις εξετάσεις από τις ακόλουθες εκδόσεις: 

 

 

1. Αισχίνης, Λόγοι, έκδ. Loeb Nr. 106 (The Loeb Classical Library).

2. Αττικοί Ρήτορες (Αντιφών, Ανδοκίδης), έκδ. Loeb Nr. 308 (The Loeb Classical Library)

3. Δημοσθένης, Λόγοι, Demosthenis Orationes, τ. 1-3, Παπαδήμας, Αθήνα, 1977-1978, (έκδ. Lipsiae).

4. Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Thucydidis Historiae, τ. 1-2, Παπαδήμας, Αθήνα, 1989, (έκδ. Lipsiae).

5. Ισαίος, Λόγοι, έκδ. Loeb Nr. 202 (The Loeb Classical Library)

6. Ισοκράτης, Isocratis Orationes, τ. 1-2, Papadimas, Athens, 1976 (έκδ. Lipsiae).

7. Λυσίας, Λόγοι, Lysiae orationes, τ. 1, Papadimas, Athens, 1976 (έκδ. Lipsiae).

8. Ξενοφών, Ελληνικά, τ. Α΄-Β΄, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1954.

9. Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, τ. Α΄-Β΄, Ζαχαρόπουλος, Αθήνα, 1957-1958.

10. Ξενοφών, Opera omnia, Oxonii E. Typographeo Clarendoniano, 1900-1920, (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis).

11. Πλάτων, Διάλογοι, Platonis dialogi, τ. 1-6, Παπαδήμας, Αθήνα, 1977.