Αντιφών, Περί του χορευτού. Η υπόθεση του λόγου

Οι χορηγοί, οι υπεύθυνοι για τα έξοδα των χορευτών του χορού, συχνά έτρεφαν αυτούς στο σπίτι τους. Κάποιος χορηγός του χορού από τη φυλή Ερεχθηίδα και την Κεκροπίδα έτρεφε στο σπίτι του τα παιδιά που επρόκειτο να γίνουν χορευτές.

Ένα από αυτά τα παιδιά ήπιε κάποιο φάρμακο για να αποκτήσει ευφωνία και πέθανε. Οι γονείς του παιδιού κατηγόρησαν τον χορηγό (χορευτή) ότι αυτός έκανε τον φόνο.

Ο χορευτής στον λόγο αυτόν απολογείται αρνούμενος τον φόνο λέγοντας πως ο θάνατος συνδυάστηκε με το γεγονός ότι τα παιδιά γυμνάζονταν στο σπίτι του, αλλά αυτός είναι άδηλος και δεν υπάρχει καμία βάσιμη απόδειξη ότι αυτός έκανε το έγκλημα.