Δημοσθένης, Κατά Αφόβου Β΄ (Κατά Αφόβου Επιτροπής Β΄). Η υπόθεση του λόγου

Ο πατέρας του Δημοσθένη ήταν μαχαιροποιός και πέθανε, όταν ο ρήτορας ήταν μικρός. Πριν το θάνατό του όρισε επιτρόπους και διαχειριστές της περιουσίας του τον Δημοφώντα, τον Άφοβο και τον Θηριππίδη. Η περιουσία του οίκου ήταν 14 τάλαντα. Ο Δημοφών ανέλαβε την επιτροπεία της αδελφής του, ο Άφοβος της μητέρας του και ο Θηριππίδης ανέλαβε την επιτροπεία του ρήτορα.

Οι επίτροποι κατασπατάλησαν την περιουσία και γι’ αυτό ο Δημοσθένης έσυρε σε δίκη τους υπαίτιους. Όταν ενηλικιώθηκε, σύμφωνα με δικές του εκτιμήσεις, η περιουσία του, με την επικαρπία των χρόνων που ασκούνταν η επιτροπεία, έπρεπε να ανέρχεται στα 30 τάλαντα. Μήνυσε λοιπόν τον Άφοβο και ζήτησε από αυτόν το μερίδιο που του αναλογούσε, το 1/3 της διαχείρισης, δηλαδή 10 τάλαντα.

Ο λόγος «Κατά Αφόβου Β΄» εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης με τον «Κατά Αφόβου Α΄». Ο Δημοσθένης δευτερολογεί απαντώντας στην απολογία του Αφόβου.

«Πολλὰ καὶ μεγάλ᾽ ἐψευσμένου πρὸς ὑμᾶς Ἀφόβου, τοῦτ᾽ αὐτὸν ἐλέγξαι πειράσομαι πρῶτον, ἐφ᾽ ᾧ μάλιστ᾽ ἠγανάκτησα τῶν ῥηθέντων...».