Δημοσθένης, Κατά Μειδίου. Η υπόθεση του λόγου

Ο Μειδίας ήταν ένα ισχυρό και αδίστακτο άτομο, το οποίο απειλούσε άμεσα τον Δημοσθένη (... καὶ προὐβαλόμην ἀδικεῖν τοῦτον περὶ τὴν ἑορτήν, οὐ μόνον πληγὰς ὑπ᾽ αὐτοῦ λαβὼν τοῖς Διονυσίοις, ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ βίαια παθὼν παρὰ πᾶσαν τὴν χορηγίαν).

Καταφεύγει, λοιπόν, στο δικαστήριο και ζητά από τους δικαστές να τον προστατέψουν εφαρμόζοντας τον νόμο. Οι νόμοι, που είναι η ελπίδα και η καταφυγή του κάθε αδύνατου αδικούμενου, δεν έχουν καμία ισχύ, αν δεν εφαρμόζονται. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι και τιμωρηθεί ο Μειδίας, τότε θα υπάρχει η βεβαιότητα στους πολίτες ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα και κανέναν.