ΚΕΙΜΕΝΟ: Η οικολογική καταστροφή

 

Α1. Ο συγγραφέας με αφορμή τον πόλεμο στη Γιουγκοσλαβία εξετάζει τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν οι πόλεμοι στο φυσικό περιβάλλον. Ισχυρίζεται, λοιπόν, πως ο κάθε πόλεμος επιβαρύνει καταστροφικά το φυσικό περιβάλλον με τοξικά αέρια, με μόλυνση των υδάτων, με καταστροφή του οικοσυστήματος και χρησιμοποιεί ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τους πολέμους στο Βιετνάμ και στον Περσικό Κόλπο, τις συνέπειες των οποίων γνωρίζουμε και χρονικά και σε έκταση. Με τον ίδιο τρόπο θα επηρεάσει αρνητικά και ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, που την έκταση των παρενεργειών του ακόμη δεν γνωρίζουμε. Υποπτεύεται όμως ότι οι μελέτες των συνεπειών αυτού του πολέμου θα χρησιμοποιηθούν από τους ισχυρούς της Γης για να γίνονται οι πόλεμοι στο μέλλον με οικολογικό τρόπο και μεθόδους!

 

Β1. α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Λ

ε. Σ

 

Β2. Για το χρονικό διάστημα της μόλυνσης χρησιμοποιεί το παράδειγμα του πολέμου στο Βιετνάμ και για την έκταση της μόλυνσης τον πόλεμο στον Περσικό Κόλπο επικαλούμενους τις επιπτώσεις του στους πιγκουΐνους της Ανταρκτικής.

 

Β3. α. συνέπειες, καταστροφικά, συγκεντρωθούν, πραγματική, αφθονία

 

β. παρουσιάζεται/εμφανίζεται, μονάδες, προστατευόμενων, απομάκρυνση, κρυφές

 

Β4. α. Ρητορική ερώτηση. Ο συγγραφέας έχει τη βεβαιότητα ότι όπως λειτουργούν τα φυσικά οικοσυστήματα, έτσι μπορεί να λειτουργήσει και η κοινωνία των ανθρώπων

 

Β4. β.

1. Έχει τίτλο

2. Έχει επίκαιρο χαρακτήρα (για την εποχή που γράφτηκε)

3. Δημοσιεύτηκε σε εφημερίδα (γενικά στον τύπο)

 

Β4. γ. Τα οικολογικά κινήματα, η καταστροφή των δασικών οικοσυστημάτων και των εθνικών δρυμών, φυσικών και περιαστικών οικοσυστημάτων, αύξηση της τοξικότητας των εδαφών, διασπορά των ρύπων

 

Γ1. Στις μέρες μας παρατηρείται παγκοσμίως μία όλο και αυξανόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ποιες είναι οι αιτίες αυτού του φαινομένου και τι συνέπειες μπορεί να έχει για τον πλανήτη μας; Μπορεί αυτή η περιβαλλοντική απειλή να ανακοπεί ή να βελτιωθεί; (500-600 λέξεις).

 

Πρόλογος

 

Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να δαμάσει τη φύση και να καταπολεμήσει την πείνα, την αρρώστια και τη δυστυχία εκμεταλλεύτηκε το περιβάλλον. Η εκμετάλλευση αυτή κορυφώνεται στις μέρες μας και παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Πολλοί ισχυρίζονται ότι έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη και σωτηρία του πλανήτη.

 

Κύριο θέμα

 

 Η καταστροφή ή η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτυπώνεται στις εξής μορφές:

 • Καταστροφή πανίδας εξ αιτίας της εκτεταμένης θήρας, της οικοδομικής επέκτασης και της διάνοιξης δρόμων.
 • Καταστροφή της χλωρίδας, λόγω της διάνοιξης δρόμων, πυρκαγιών και δημιουργίας οικοδομών.
 • Μόλυνση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και της θάλασσας από τα εργοστάσια, τα υγρά καύσιμα, τα απορρυπαντικά και τα κάθε λογής σκουπίδια.
 • Διατάραξη των κλιματολογικών συνθηκών με τις δοκιμές των ατομικών βομβών ή τους πολέμους.

 

Αιτίες:

 

 • Η βιομηχανική επανάσταση και οι εφαρμογές της τεχνικής.
 • Η ανεξέλεγκτη λειτουργία της βαριάς βιομηχανίας, που αποβλέπει μόνον στην μεγιστοποίηση των κερδών της.
 • Η ασυνειδησία του σημερινού ανθρώπου.
 • Ο υπερκαταναλωτισμός.
 • Η δημογραφική έκρηξη.
 • Η έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας ή η αδιαφορία του κράτους.

 

Συνέπειες:

 

 • Κινδυνεύει η βιολογική μας υπόσταση με την εμφάνιση μολύνσεων, την ελάττωση της βιολογικής μας αντοχής και εν τέλει την εμφάνιση καινούριων ασθενειών.
 • Δημιουργείται άγχος και άλλα ψυχολογικά προβλήματα από τη εξαφάνιση του ωραίου και του φυσικού. Αλλιώς αισθάνεται κάποιος, όταν θαυμάζει ένα τοπίο και διαφορετικά, όταν βλέπει ένα τσιμεντένιο κτίριο ή ένα φουγάρο.
 • Μεταβάλλονται οι κλιματολογικές συνθήκες. Γι’ αυτό βλέπουμε ξαφνικούς τυφώνες ή πλημμύρες, εκεί που δεν τις περιμέναμε.
 • Χάνεται η αισθητική του τοπίου και η ευαισθησία μας.

 

Προτάσεις:

 

 • Νομοθετικά και τεχνικά μέτρα από την πολιτεία. Πρέπει να τεθεί φραγμός στην ασυδοσία της βιομηχανίας.
 • Παιδεία οικολογική.
 • Προσωπική ευαισθησία και ευθύνη.

 

Επίλογος   

 

Η τεχνική πρόοδος δεν είναι δυνατόν να ανακοπεί. Πρέπει να υλοποιηθούν αυτά που προτείνουμε, για να μην αφανιστούμε μέσα στην πρόοδό μας.