ΘΕΜΑ Α:

 

Η συγγραφέας ξεκινά με τη διαπίστωση πως τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη δεν μπορούν να διασφαλίσουν την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι’ αυτό η ευθύνη για την τήρηση αυτών εναπόκειται σε ένα παγκόσμιο κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο πόλεμος στο Ιράκ ή πιο γενικά οι συνεχείς τοπικοί πόλεμοι και η αδιαφορία των οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας και της υπανάπτυξης του Τρίτου Κόσμου μεταθέτουν την ευθύνη για την υπεράσπιση αυτών στην κοινότητα από την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, προβάλλοντας έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο.

 

ΘΕΜΑ Β:

 

Ερώτημα 1ο

α) Ο στόχος των ερωτήσεων είναι να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες, ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες (π.χ. τι μπορούμε να κάνουμε;). Χρησιμοποιεί δε α΄ πληθυντικό πρόσωπο για να δείξει ότι η προσπάθεια θα είναι συλλογική.

 

β) Ο σκοπός της συγγραφέως είναι να πληροφορήσει και να ενημερώσει για το έργο που επιτελείται από τους Γιατρούς του Κόσμου, το οποίο βασίζεται στην εθελοντική προσφορά. Έτσι, τυποποιημένα δίνει τον ορισμό του εθελοντισμού, τα κίνητρα των ανθρώπων που γίνονται εθελοντές, τις ωφέλειες από τις δράσεις του εθελοντισμού και τους στόχους που αυτός μπορεί να επιτύχει. Ως άνθρωπος των θετικών επιστημών αρκείται στην εντελώς τυποποιημένη, απαραίτητη παροχή στοιχείων.

 

Ερώτημα 2ο

Περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχουν τεθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και των κυβερνήσεων.

Παραδείγματα καταστρατήγησής τους με πολέμους και με αδιαφορία για κοινωνική δικαιοσύνη και καταπολέμηση της φτώχειας.

Μέσω των ερωτημάτων προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους αναγνώστες να γίνουν ενεργοί πολίτες υπό τη σκέπη της Διεθνούς Αμνησίας, Γ.Γ. της οποίας είναι η συγγραφέας.

 

Ερώτημα 3ο

α. Σ

β. Σ

γ. Λ

δ. Σ

ε.  Σ

 

ΘΕΜΑ Γ:

 

Ο άνθρωπος αγωνίζεται διαρκώς για την επικράτηση της ειρήνης και διαμαρτύρεται κατά του πολέμου, που έχει πάντα καταστροφικά αποτελέσματα στις ζωές των ανθρώπων.

Ενδιαφέρον και αυτοθυσία για τον συνάνθρωπό του ακόμη και αν χρειαστεί ο ίδιος να υποβληθεί σε θυσίες.

Η αγωνιστικότητα για τη στήριξη του συνανθρώπου του δεν πρέπει να περιορίζεται σε τοπικό ή εθνικιστικό επίπεδο αλλά να έχει διεθνιστικό χαρακτήρα.

 

ΘΕΜΑ Δ:

 

Ποια είναι τα εφόδια που πρέπει να διαθέτει ο άνθρωπος που αγωνίζεται για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; Η εθελοντική προσφορά, η οποία συνδέεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς και μπορεί να ενισχυθεί και να συμβάλλει στην περαιτέρω υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων; (300-400 λέξεις).

 

Πρόλογος

Ορισμοί:

Εθελοντισμός είναι η προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο με τη θέληση αυτού που παρέχει την προσφορά. Στόχος της προσφοράς είναι η διευκόλυνση του πάσχοντος συνανθρώπου του και η διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου, ο οποίος θα σέβεται την κάθε ανθρώπινη οντότητα και θα του αναγνωρίζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ανθρωπισμός από την άλλη πλευρά είναι η αντίληψη εκείνη που θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ή πρέπει να είναι το κέντρο κάθε δραστηριότητας του ίδιου του ανθρώπου και της κοινωνίας. Έχει ως αντικείμενο τον σεβασμό και την ανύψωση της ανθρώπινης υπόστασης και αξιοπρέπειας.

 

Ιστορική διαδρομή: Ο κλασικός ανθρωπισμός που αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελλάδα από τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. Πρότυπό του ήταν ο «καλός καγαθός» πολίτης.

Η περίοδος της Αναγέννησης του 16ου αιώνα στην Ιταλία και η εξάπλωσή του στη συνέχεια και στις υπόλοιπές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γνωστός ως ουµανισµός (humanismus) και είχε ως στόχο την αποδέσμευση του ανθρώπου από το µεσαιωνικό σκοταδισµό και η ανάπτυξη των ικανοτήτων του, σωµατικών και πνευµατικών, µέσω της κλασικής παιδείας.

Ο ευρωπαϊκός ∆ιαφωτισµός: του 18ου αιώνα σε όλη την Ευρώπη που είχε ως στόχο την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας μέσω του ορθολογισμού. Ο άνθρωπος αποτέλεσε το κέντρο όλων των επιστηµονικών θεωριών και της τέχνης.

 

Γενική διαπίστωση τι επικρατεί σήμερα.

 • Ανταγωνισµός στις ανθρώπινες σχέσεις, με στόχο το όφελος κάποιου σε βάρος του άλλου.
 • Επικράτηση του υλικού πολιτισµού σε βάρος του πνευµατικού.
 • Έλλειψη εµπιστοσύνης στον συνάνθρωπο που οδηγεί σε φόβο και ανασφάλεια.
 • Έλλειψη ποιοτικής ζωής: αποµάκρυνση του ανθρώπου από τη φύση και τους συνανθρώπους του
 • Αύξηση των φαινοµένων κοινωνικής παθογένειας.
 • Κρίση των θεσµών και των ηθικών αξιών.
 • Απειλή της παγκόσµιας ειρήνης, πολεµικοί εξοπλισµοί, καταστροφικά όπλα.
 • Οικονοµικοί ανταγωνισµοί και χάσµα µεταξύ προηγµένων λαών και µη προηγμένων.
 • Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωµάτων, πείνα και αθλιότητα των φτωχών χωρών.
 • Επιστηµονικά επιτεύγµατα που έχουν στραφεί εναντίον του ανθρώπου ή βρίσκονται στη υπηρεσία των οικονομικά ισχυρών.
 • Εξειδίκευση και τυποποίηση της εργασίας που οδηγούν στην πνευµατική µονοµέρεια.

 

Κύριο Θέμα

 

1. Εφόδια για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 • Αντίληψη ότι οι ανθρωπιστικές αξίες κείνται υπεράνω των υλικών πραγμάτων.
 • Απαλλαγή από τον εγωισμό και τη μισαλλοδοξία.
 • Πνεύμα αλτρουισμού και αλληλεγγύης.
 • Για να αποκτηθούν τα παραπάνω, το άτομο πρέπει να έχει παιδεία και καλλιέργεια μέσω της μελέτης των κλασικών συγγραφέων.
 • Οι γονείς στα πλαίσια της οικογένειας να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά στην πίστη προς τα ανθρωπιστικά ιδεώδη.
 • Η διαπαιδαγώγηση στο σχολείο να στοχεύει στην καλλιέργεια της δικαιοσύνης, της αγάπης και της αλληλεγγύης στις σχέσεις του ατόμου µε τους συνανθρώπους του.

 

2. Πώς θα ενισχυθεί η εθελοντική προσφορά (τρόποι ενίσχυσης εθελοντισμού)

 • Παροχή ανθρωπιστικής παιδείας.
 • Νομοθεσία που να προστατεύει και να ενισχύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επειδή όμως τα κράτη με τα θεσμοθετημένα όργανα ουσιαστικά αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ευθύνη για την ύπαρξή τους πέφτει τελικά στις πλάτες των απλών ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν ως εξής:

 • Ενεργοί πολίτες σε κάθε περίπτωση καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (διαμαρτυρία, στιγματισμός των αδικούντων, κριτική στα κακώς πραττόμενα κ.λπ.).
 • Συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού εντός του σχολείου με στόχο να είναι ευαισθητοποιημένο το άτομο για την υπόλοιπη ζωή του.
 • Συμμετοχή στις δράσεις των εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες λειτουργούν πραγματικά προς όφελος των ανθρώπων και δεν αποτελούν παρακλάδια του κράτους.
 • Συνεργασία με όλα τα άτομα και τις άλλες οργανώσεις των άλλων χωρών, επειδή το πρόβλημα αφορά όλους τους ανθρώπους της Οικουμένης.

 

Επίλογος

Έκκληση για να ενισχυθεί η συμμετοχή των ανθρώπων σε εθελοντικά κινήματα προς υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.