ΚΕΙΜΕΝΟ Ι

Η κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών μέσω της φιλίας - Ο ρόλος της οικογένειας και του σχολείου

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ

Χόρχε Λουίς Μπόρχες, «Ποίημα στους φίλους»

 

ΘΕΜΑ Α

Ισότιμες κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους και όχι η άκριτη αποδοχή των κανόνων της γονεϊκής αυθεντίας. Η σχέση δημιουργείται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της συντροφικότητας, της οικειότητας και της στοργής.

Το σχολείο συμβάλλει στη σφυρηλάτηση υγιών κοινωνικών σχέσεων στα παιδιά ακολουθώντας τους ομαδικούς διδακτικούς τρόπους. Έτσι θα ομαδοποιούνται αυτά.

 

ΘΕΜΑ Β

Ερώτημα 1ο

α. Θεματική πρόταση: «Σήμερα η ψυχολογία ... με τους γονείς».

Ενδιάμεσος κρίκος της σχέσης του παιδιού με τους συνομηλίκους του είναι η σχέση του με τους γονείς.

Σχόλια ή λεπτομέρειες: «Σύμφωνα με την ψυχολογική θεωρία ... ανέπτυξαν στο παρελθόν με τους γονείς»

Κατακλείδα: «Επομένως ... και του ενηλίκου».

 

β. όμως: Δηλώνει την αντίθεση ανάμεσα στην ιδεατή φιλία και στη φιλία όπως λειτουργεί στην πράξη.

επομένως: Δηλώνει το αποτέλεσμα, το συμπέρασμα της σχέσης γονέων - παιδιών στην ανάπτυξη της φιλίας.

αφού: Αιτιολογεί τον ρόλο των γονέων στην ανάπτυξη φιλίας των παιδιών τους.

όπως: Λειτουργεί ως σύνδεσμος αναφοράς παραδειγμάτων για κοινωνικές συναναστροφές.

ή: Διάζευξη ανάμεσα σε δύο δραστηριότητες.

 

Ερώτημα 2ο

απερίσκεπτη/ασυλλόγιστη, προωθούν, πρόοδο/ευημερία, αυτοδύναμης/αυθύπαρκτης, υποδείξεων

 

Ερώτημα 3ο

α. Σ

β. Λ

γ. Σ

δ. Σ

ε. Λ

 

ΘΕΜΑ Γ

Χαρακτηριστικά του αληθινού φίλου:

- Μοιράζεται τις αμφιβολίες και τους φόβους του φίλου του

- Προφέρει βοήθεια στην ανάγκη του

- Μοιράζεται μαζί του τις επιτυχίες του

- Βοηθά τον φίλο του να επιτύχει κάτι

- Συμπαραστέκεται στις δύσκολες στιγμές του.

 

ΘΕΜΑ Δ

Σήμερα η πραγματική φιλία απουσιάζει από τις σχέσεις των ανθρώπων. Σε ένα κείμενο 300 λέξεων να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό.

 

Πρόλογος

Οι κατηγορίες των ανθρώπων που συναναστρεφόμαστε είναι: Οι άνθρωποι του οικογενειακού μας περιβάλλοντος και οι συγγενείς μας, οι άνθρωποι του χώρου εργασίας μας και οι φίλοι μας.

Τις δύο πρώτες κατηγορίες δεν τις επιλέγουμε, τις αποδεχόμαστε κατ’ ανάγκη. Η τρίτη κατηγορία των ανθρώπων είναι υπόθεση δικής μας επιλογής και εκλογής.

Ο Ε.Π. Παπανούτσος λέει πως ο άνθρωπος, επειδή είναι «ενδεής», έχει ανάγκη από συμπαράσταση, από φίλους.

Φιλία: Ο συναισθηματικός δεσμός που αναπτύσσεται μεταξύ δύο, κυρίως, ατόμων και εκδηλώνεται ενεργά και έμπρακτα.

Ιστορική διαδρομή: Η διαχρονικότητα της φιλίας. Παραδείγματα φιλίας, η οποία έμεινε στην Ιστορία (π.χ. Πάτροκλος και Αχιλλέας, Δάμων και Φιντίας).

 

Κύριο θέμα

Η αξία της φιλίας είναι ανυπολόγιστη για τον άνθρωπο. Τον βοηθά ψυχικά, ηθικά και πνευματικά.

Ενώ η αξία της φιλίας είναι μεγάλη, σήμερα είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει. Οι φιλίες γίνονται για το συμφέρον, την ευχαρίστηση και την ανθρωπιά. Η τρίτη κατηγορία φιλίας είναι και η πραγματική φιλία.

 

[1] Είναι όμως δύσκολο να υπάρξει, γιατί:

  • Η εποχή μας είναι εποχή ωφελιμισμού και εμπορευματοποίησης των πάντων. Οι ανθρώπινες σχέσεις αντιμετωπίζονται ωφελιμιστικά. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται σαν μέσο και σαν πράγμα. Αυτή η αντιμετώπιση δεν συνδέεται με την ανιδιοτέλεια, την ειλικρίνεια και την αυτοθυσία, στοιχεία απαραίτητα για να υπάρξει μια πραγματική φιλία.
  • Η τεχνολογική ανάπτυξη, η εξειδίκευση, η ρομποτοποίηση, ο ορθολογισμός δεν επιτρέπουν τη συναισθηματική σχέση. Η φιλία όμως είναι κατ’ εξοχήν συναισθηματική σχέση.
  • Στις μέρες μας υπάρχει και κυριαρχεί ο ατομικισμός. Η φιλία όμως προϋποθέτει υπέρβαση του «εγώ».
  • Κυριαρχεί ο εγωισμός. Ο εγωισμός δεν επιτρέπει την έκφραση των συναισθημάτων και αυτό δεν δημιουργεί φιλία, γιατί η έκφραση συναισθημάτων θεωρείται από τον εγωιστή ένδειξη αδυναμίας.

Οι συνέπειες από τη δυσκολία σύναψης μιας φιλίας είναι γενικά αρνητικές τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία.

 

Επίλογος

Στη σύγχρονη ζωή έχει διαπιστωθεί πως η φιλία δεν ευδοκιμεί σε πολυάριθμες κοινωνίες. Ο έντονος ρυθμός της ζωής δεν επιτρέπει τους ανθρώπους να αναπτύξουν πραγματικούς φιλικούς δεσμούς. Ο Ουίλσον όμως τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης της φιλίας έλεγε: «Η φιλία είναι η μόνη ενωτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει τον κόσμο αγαπημένο και ενωμένο».