Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΔΟΜΗ) ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

 

1. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

Στόχος:

 • Να κατατοπίσουμε τον αναγνώστη για το τι θα ακολουθήσει.
 • Να διεγείρουμε το ενδιαφέρον του και να προσελκύσουμε την προσοχή του.

 Προσέχουμε:

 • Να είμαστε σύντομοι.
 • Να γράφουμε φυσικά και αβίαστα.

Αποφεύγουμε:

 • Τους τεχνητούς και προκατασκευασμένους προλόγους.
 • Τους πολύ γενικούς και πομπώδεις προλόγους.

Ο πρόλογος καλύπτει το 1/8 περίπου της έκθεσης1

 

2. ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

 

Στόχος:

 • Να διερευνήσουμε σε βάθος και πλάτος τους χώρους των ζητουμένων.
 • Να αντιμετωπίσουμε πολύπλευρα το θέμα.
 • Να τεκμηριώσουμε τις απόψεις μας.

Προσέχουμε:

 • Να γράφουμε με παραγράφους.
 • Να μεταβαίνουμε ομαλά από το ένα μέρος στο άλλο, εξασφαλίζοντας έτσι την αλληλουχία.
 • Να διατυπώνουμε τις σκέψεις μας απλά και με μικρές προτάσεις.
 • Να αναπτύσσουμε με μια λογική σειρά τα επιχειρήματά μας, να έχουμε δηλαδή λογική συνέχεια.

Αποφεύγουμε:

 • Τους πλατειασμούς και τις αοριστολογίες, τις ακυρολεξίες.
 • Τις παλινδρομήσεις.
 • Τις επαναλήψεις, προπάντων τις άσκοπες.

3. Ο ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Στόχος:

 • Να δώσουμε αβίαστα το αποτέλεσμα της συλλογιστικής διεργασίας που ακολουθήσαμε.
 • Να αφήσουμε την τελευταία καλή εντύπωση.

Προσέχουμε:

 • Να είμαστε πολύ σύντομοι.
 • Να είναι ο επίλογος απαντητικός όλων των ζητουμένων.

Αποφεύγουμε:

 • Το διδακτισμό και την ηθικολογία.
 • Την εκζήτηση.
 • Το τυποποιημένο συμπέρασμα.

Ο επίλογος καλύπτει το 1/16 περίπου της έκθεσης.

 

 

1. Γιώσας Γιάννης, Σύγχρονος προβληματισμός και δοκιμιακός λόγος, [χ.ο.], Γιάννινα, 1988, σσ. 14-15