Θέματα από την Έκθεση - Έκφραση Β΄ Λυκείου

 

Από τη διδασκαλία του βιβλίου Έκθεση - Έκφραση της Β΄ Λυκείου1 προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα έκθεσης:

 

1. Η σημασία του τύπου στη στήριξη του δημοκρατικού πολιτεύματος (σσ. 37-38)

2. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (σσ. 56-63)

3. Εκλογή επαγγέλματος

4. Εργασία

5. Ανεργία (σσ. 95-102)

6. Χαρακτηρισμός ατόμου

7. Στερεότυπες αντιλήψεις

8. Φυλετικός ή κοινωνικός ρατσισμός (σσ. 119-127)

9. Τέχνη (σσ. 179-189)

10. Αξιολόγηση (σσ. 204-205)

11. Κριτική - αυτοκριτική (σσ. 221-224)

12. «Το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» (σ. 240)

13. Γλώσσα (σσ. 258-259).1. Τσολάκης Λ. Χρήστος (συλλογικό), Έκθεση - Έκφραση για το Γενικό Λύκειο, τ. β΄, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2011.