Το τελικό ν σύμφωνα με τη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη

 

 

Οι λέξεις:

1. Το άρθρο τον, την

2. Το αριθμητικό και αόριστο άρθρο έναν

3. Η προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου αυτήν, την

4. Τα άκλιτα δεν, μην

 

 

Α. Φυλάγουν το τελικό ν των παραπάνω λέξεων:

Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από:

κ, π, τ,

γκ, μπ, ντ,

τσ, τζ,

ξ, ψ.

 

 

Β. Χάνουν το τελικό ν των παραπάνω λέξεων:

Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από:

γ, β, δ,

χ, φ, θ,

μ, ν,

λ, ρ,

σ, ζ.

 

 

Γ. Φυλάγεται το τελικό ν πάντα:

α. Στο άρθρο των

β. Στην προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου αυτόν, τον

γ. Στο τροπικό επίρρημα σαν.

 

 

* Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για όλα τα ονόματα και δεν γίνεται καμία διάκριση σε ονόματα αρσενικού και θηλυκού γένους.

 


Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Αναπροσαρμογή της μικρής ΝΕ Γραμματικής, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 1988, σσ. 38-39.