Το τελικό ν σύμφωνα με τη Γραμματική του Σ. Χατζησαββίδη - Α. Χατζησαββίδου

 

 

Ι. Οι λέξεις:

1. Το οριστικό άρθρο θηλυκού γένους την, στην

2. Η προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου αυτήν, την

3. Τα αρνητικά επιρρήματα δεν, μην

 

 

Α. Φυλάγουν το τελικό ν των παραπάνω λέξεων:

Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από:

κ, π, τ,

γκ, μπ, ντ,

τσ, τζ,

ξ, ψ.

 

 

Β. Χάνουν το τελικό ν των παραπάνω λέξεων:

Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από:

γ, β, δ,

χ, φ, θ,

μ, ν,

λ, ρ,

σ, ζ.

 

 

ΙΙ. Οι λέξεις:

1. Το οριστικό και αόριστο άρθρο αρσενικού γένους τον, στον, έναν

2. Η προσωπική αντωνυμία γ΄ προσώπου αυτόν, τον

 

 

Α. Φυλάγουν το τελικό ν των παραπάνω λέξεων στον γραπτό λόγο πάντοτε.

 

 

Β. Φυλάγουν το τελικό ν των παραπάνω λέξεων στον προφορικό λόγο:

Όταν η επόμενη λέξη αρχίζει από:

κ, π, τ,

γκ, μπ, ντ,

τσ, τζ,

ξ, ψ.

 

 

* Η διαφορά με τη Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη εντοπίζεται στο αρσενικό γένος. Κατά τον Σ. Χατζησαββίδη πρέπει ν διατηρείται το τελικό ν στο αρσενικό γένος στον γραπτό λόγο.

 

Σ. Χατζησαββίδη - Α. Χατζησαββίδου, Γραμματική ΝΕ Γλώσσας, Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, 2011, σ. 21.