Περί Επαναστάσεως του 1821, συνέντευξη του Θ. Παναγόπουλου