Τα ψιλά γράμματα της Ιστορίας, συνέντευξη Θ. Παναγόπουλου