Η επανάσταση του 1821 (3/3), Μαρία Ευθυμίου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών