Το Ελληνικο-φοινικικό βασίλειο, μέρος Α΄, συνέντευξη του Αλέξη Μιχαηλίδη