Με τους Έλληνες των παραλίων της Ανατολικής Ρωμυλίας

 

2.600 χρόνια ελληνικής παρουσίας