Η αξία της Ελληνικής Γλώσσας παγκοσμίως, Ιωάννης Καζάζης