Ἀντίπαλον εἰς ἕν ὄνομα ἀποκεκρίσθαι

Θουκυδίδης, Ιστορίαι, Α΄, 1, 3