Η σύνδεση του χθες με το σήμερα, (μέσω της Ελένης του Ευριπίδη)Ἐκδ. Εμμανουηλίδου, Ορεστιάδα, 2007


Υπεύθυνος έκδοσης: Κούζας ΙωάννηςEleni euripidi periexomena Eleni