Σταυρίδης Γρηγόρης, Έπος Σκενδέρμπεης, Εκδόσεις Χωρίς Σύνορα, Mülheim a.d.R., 2014


Συγγραφή: Νίκος Στύλος


Φιλολογική επιμέλεια: Κούζας Ιωάννης


mikrografia Skendermbeis