Στύλος Νίκος, Ο πρεβεζάνος Αμπεντίν πασάς Ντίνος. Τα ελληνικά του ποιήματα και οι Ντιναίοι 

Εκδόσεις Χωρίς Σύνορα, Mülheim a.d.R., 2014  

Φιλολογική Επιμέλεια: Κούζας Ιωάννης

mikrografia abedin Dino