Η συνέντευξη δόθηκε στο ΔΙΟΝ TV με αφορμή την έκδοση του νέου βιβλίου με τίτλο: «Η διείσδυση των Οθωμανών στη
Χερσόνησο του Αίμου». Από τη μάχη του Εμπυθίου (1352) έως τη μάχη της Νικόπολης (1396). Το βιβλίο θα
κυκλοφορήσει στις αρχές του Φεβρουαρίου 2021 από τις εκδόσεις Ζήτρος.


                                                ΜΕΡΟΣ Α΄