«Η οθωμανική επέκταση στη Θράκη (14ος αιώνας),

 

Historical Quest, Φεβρουάριος 2010.