«Η ενεργός συμμετοχική έρευνα μέσω των συνθετικών δημιουργικών εργασιών στο Ενιαίο Λύκειο»,

Τα Εκπαιδευτικά, τ. 79-80, σσ. 36- 43, Αθήνα, Ιούνιος 2006.

 

ereuna mathitwn