«Η ενεργός συμμετοχική έρευνα μέσω των συνθετικών δημιουργικών εργασιών στο Ενιαίο Λύκειο» 


Τα Εκπαιδευτικά, τ. 79-80, σσ. 36- 43, Αθήνα, Ιούνιος 2006.


ek ka 79 80 sump ek ka 79 80 esw sump