Η εικόνα των Ελλήνων και οι αντιπαλότητές τους για τη διεκδίκηση της εξουσίας στα απομνημονεύματα του Π. Πατρών Γερμανού

Τα Εκπαιδευτικά, τ. 81-82, σσ. 52-60, Αθήνα, Ιούλιος-Δεκέμβριος 2006.


ek ka 82 92