«Η ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος των καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ορεστιάδα», Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο», σσ. 263-280, ΔΠΘ, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Ορεστιάδα, 2015.

 

Grafeia ELME