«Το Ορμένιο ως τόπος σύγκρουσης χριστιανικών δυνάμεων και μωαμεθανών. Η μάχη του Τζερνομιάνου (1371)»,  Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο», σσ. 17-27, ΔΠΘ, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Ορεστιάδα, 2015

Αναδημοσίευση: «Επί των Ποταμών», τ. 7, σσ. 18-26. Ι.Μ. Διδυμοτείχου, Διδυμότειχο, 2016.

 xwros maxis