«Η διαχείριση των ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων για την οικονομική ανάπτυξη του Βορείου Έβρου», 

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας «Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπική Ανάπτυξη», σσ. 34-43, ΔΠΘ, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Νέα Ορεστιάδα, 2019.

 

waterloo 1